Fello

Officiële partner van de Nationale Conferentie Vitaliteit

Wie is Fello?

Fello biedt essentiële steun aan werkende mantelzorgers én hun werkgevers. Met 5,5 miljoen mantelzorgers in ons land, waarvan velen worstelen met de balans tussen zorg en werk, biedt Fello praktische en mentale hulp. Fello biedt een stevige basis voor mantelzorgers door middel van haar coaches, en begeleidt tegelijkertijd werkgevers naar een duurzaam en harmonieus werkklimaat. Deze organisatie is het antwoord voor iedereen die streeft naar een evenwichtige balans tussen werk en zorg.

Wat is het gedachtegoed van Fello?

Fello streeft naar een duurzame en harmonieuze maatschappij waarin balans bestaat tussen werk, mantelzorg en ontspanning. Bewustwording in alle lagen van de samenleving is essentieel, en daarom verstrekt Fello informatie, biedt ondersteuning en verschaft inzicht. Door werkende mantelzorgers te helpen bij zowel grote als kleine vragen zorgen we voor een zorgeloze werkervaring. Met Fello creëren we een wereld waar iedereen voor elkaar zorgt.

Wat maakt Fello uniek?

Fello richt zich specifiek op werkende mantelzorgers en biedt ondersteuning aan zowel werkgevers als medewerkers. Fello helpt mantelzorgers om zich bewust te worden van hun rol en biedt één op één coaching waarbij de Fello coaches zowel praktische hulp bieden als een vraagbaak en luisterend oor zijn. Fello wil een cultuur creëren waarin mantelzorg bespreekbaar is op de werkvloer en werkgevers worden aangemoedigd om flexibel en begripvol te zijn. Hierdoor kunnen mantelzorgers hun zorgtaken beter combineren met hun werk, wat zowel de medewerker als de werkgever ten goede komt.

Waarom Fello als partner voor de Conferentie?

Wij van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit hebben Fello gekozen als partner voor de Nationale Conferentie Vitaliteit vanwege hun toewijding aan het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en zorg in onze samenleving. Fello’s unieke benadering van het ondersteunen van werkende mantelzorgers sluit perfect aan bij ons streven om vitaliteit te bevorderen. Hun expertise in het creëren van bewustwording en het bieden van praktische oplossingen voor mantelzorgers past naadloos in ons conferentiedoel: het delen van inzichten en kennis om organisaties te helpen een vitaliteitscultuur te omarmen. Samen met Fello hopen we de impact van mantelzorg op de werkplek te verminderen en zo bij te dragen aan een gezonder en vitaler arbeidsklimaat voor alle medewerkers.

Links naar Fello