HALO

Officiële partner van de Nationale Conferentie Vitaliteit

Wie is Halo?

Halo’s is opgericht met één doel: de energie van werkenden en organisaties vergroten. Een benadering die de positieve aspecten van werkbeleving versterkt en het welzijn van medewerkers vergroot. Ze geloven dat iedereen het recht heeft om met energie en plezier te werken en te leven, maar de hedendaagse realiteit staat vaak haaks op dit ideaal. De verleiding om minder actief te zijn, ongezonder te eten en de banden met anderen te verliezen is groot. Halo wil deze trend keren door mensen in staat te stellen keuzes te maken die leiden tot een gezonder en vitaler leven, wat op zijn beurt bijdraagt aan een positievere en energiekere samenleving. Ze richten zich op het ondersteunen van mensen die dagelijks een verschil maken binnen organisaties en streven naar verbinding, meer energie en betere prestaties.

Wat is het gedachtegoed van Halo?

Halo’s kerngedachte is gebaseerd op het versterken van vitaliteit als middel om individuen, teams en organisaties te verbeteren. Ze erkennen dat de maatschappij niet altijd bijdraagt aan gezonder oud worden, en streven naar een verandering vanuit werkgevers. Ze benadrukken de kracht van goed werkgeverschap en stellen dat gezonde en energieke medewerkers productiever, gemotiveerder en langer betrokken blijven. Halo’s aanpak omvat drie stappen: het creëren van een ondersteunende omgeving, het versterken van teams door uitdagingen en trainingen, en het individueel vergroten van vitaliteit via een bewustwordingstraining, begeleid door een online coach.

Wat maakt Halo uniek?

Halo onderscheidt zich door zijn holistische benadering van vitaliteit, die zich richt op individuen, teams en organisaties als geheel. Ze combineren een reeks interventies, waaronder teamchallenges, trainingen, workshops en een online game, om gezond gedrag te stimuleren en te verankeren. Dit omvat ook betrokkenheid van familie en vrienden om een bredere ondersteuning te bieden. Wat Halo uniek maakt, is hun focus op verandering van binnenuit, waarbij ze gebruikmaken van data-analyse en kunstmatige intelligentie om gepersonaliseerde benaderingen te bieden die passen bij de behoeften van individuen. Zo streven ze ernaar om niet alleen individuele levens te verbeteren, maar ook om positieve effecten te creëren op teamdynamiek, organisatiecultuur en de bredere samenleving.

Waarom Halo als partner voor de Conferentie?

De keuze voor Halo als partner komt voort uit de gedeelde visie op vitaliteit, waarbij zowel Halo als het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit streven naar een holistische benadering van welzijn en vitaliteit. De overeenkomende normen van het versterken van individuen, teams en organisaties passen naadloos bij onze doelstelling om een brede en diepgaande impact op vitaliteit te creëren. Halo’s innovatieve en datagedreven aanpak, die zich richt op gedragsverandering van binnenuit met behulp van data-analyse en AI-ondersteuning, sluit perfect aan bij ons streven om een duurzame verandering in levensstijl te bevorderen. Samen met Halo willen we een inspirerende omgeving creëren waarin gezondheid en welzijn samenkomen, en waarin individuen worden aangemoedigd om bewuste keuzes te maken die leiden tot een vitale en bloeiende samenleving.

Links naar Halo