De wetenschap achter HRM

Wat er nodig is voor een krachtig HRM beleid

Wie is Eva Knies?
Prof. dr. Eva Knies is als hoogleraar Strategisch Human Resource Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Centrale thema’s in haar onderzoek zijn: strategisch Human Resource Management (SHRM), public service performance, HRM in de publieke sector (in het bijzonder onderwijs en zorg), de rol van leidinggevenden in de uitvoering van HR beleid (peoplemanagement) en duurzame inzetbaarheid.

Eva’s missie is om sociaalmaatschappelijk relevant onderzoek te doen dat bijdraagt aan een hoge kwaliteit van dienstverlening in de publieke sectoren en om evidence-based management in organisaties te bevorderen.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel? 
Zoals Eva’s achtergrond laat zien is zij een bewezen expert op het gebied van HRM en in het bijzonder people management in publieke sectoren zoals onderwijs en zorg. Eva loopt aan het voorfront van internationaal onderzoek én heeft uitgebreid ervaring in de overbrugging naar de werkvloer: de waarde van HR voor leidinggevenden, medewerkers en de maatschappij.

Wat kun jij leren van dit programma onderdeel? 
In dit onderdeel hoor je wat nieuw is binnen HR en hoe nieuwe inzichten uit de wetenschap kunnen helpen de waardecreatie van HR te vergroten in jouw organisatie. Eva heeft jarenlange ervaring met onderzoek en vertelt je naast de nieuwste bevindingen hoe je de vertaalslag kan maken naar een strategisch HR beleid waarin de mens centraal staat en duurzaam inzetbaar blijft.

Bekijk andere programma onderdelen