Kid Fit: Het gezondheidsleerplan binnen het basisonderwijs

Voor een stressbestendige toekomstige generatie.

Als stress- en vitaliteitsexpert en jonge ouder maakt Daniel Krikke zich zorgen over de stressbestendigheid van onze kinderen en hun vaardigheden om met stress en stressvolle situaties in de (pre-) puberteit om te gaan.

In de huidige maatschappij waarin keuzestress, fear-of-missing-out en prestatiedrang aan de orde van de dag is, zouden onze kinderen gezond en weerbaar hun weg moeten vinden. Wij geloven dat het daarom van cruciaal belang is dat kinderen in Nederland voorafgaand aan hun puberteit en beginnende adolescentie de kennis en vaardigheden hebben in het omgaan met stress en stressvolle situaties. Daarom hebben wij in samenwerking met het basisonderwijs in Nederland Stichting Kid Fit in het leven geroepen. Stichting Kid Fit maakt zich sterk voor een stressbestendige generatie die het bewustzijn, de vaardigheden en kennis heeft om met stressvolle situaties om kunnen gaan.

Dit doen we onder andere door gezamenlijk in te zetten op:

  • Het ontwikkelen van een integraal Kid Fit programma toegespitst op de levensfase prepuberteit met als doel een fundament leggen voor toekomstige stressbestendigheid en vitaliteit.
  • Het Kid Fit programma de norm te maken binnen het Nederlands basisonderwijs.
  • Het duurzame effect van het programma waarborgen door middel van een continuering in het voortgezet onderwijs.
  • Een hoge maatschappelijk en daarmee ook economische return of investment behalen door middel van een preventief programma dat meetbaar is gemaakt.

Tijdens dit onderdeel legt Daniel Krikke zijn visie voor Stichting Kid Fit uiteen en zal hij samen met jou door de inhoud lopen. Echter de inhoud is nog niet af en daarom is besloten om tijdens dit programma onderdeel een brainstorm te faciliteren zodat professionals uit het hele land hun input kunnen leveren.

Denk dus mee en maak jezelf eigenaar van de oplossing tijdens deze inspirerende sessie onder leiding van Vitaliteit- en stressexpert en tevens Directeur van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit Daniel Krikke.

Bekijk andere programma onderdelen

Nooit meer doen alsof

Wie is Aukje Nauta? Aukje Nauta is spreker, schrijver en psycholoog. Haar jongste boek is Nooit meer doen alsof. Eerder schreef ze managementboeken als Tango

Lees verder

De wetenschap achter HRM

Wie is Eva Knies? Prof. dr. Eva Knies is als hoogleraar Strategisch Human Resource Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de

Lees verder