Parallelsessie #3: The do’s & dont’s van een effectief vitaliteitsbeleid

De weg naar een concreet en structureel vitaliteitsbeleid.

Marcel Tol - Baken5

Wie is Marcel Tol?
Marcel Tol is directeur van Baken 5 Risicobeheersers B.V. in Purmerend. Hij is bedrijfskundige, waarbij hij bedrijven begeleid/ondersteunt/adviseert in strategische en beleidsmatige verandertrajecten. Tevens is hij risicomanager is op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Daarvoor was hij consultant binnen het domein van Sociale Zekerheid. In deze rol gaf hij o.a. financiële (actuariële) inzichten, analyses en ondersteuning aan bedrijven, op grond waarvan strategische keuzes gemaakt werden om verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s zelf te dragen of te financieren.

Marcel combineert in zijn werk de doorgronding van de organisatie, de nodige veranderingen van processen/structuur/communicatie, de praktische uitvoering, alsmede de financiële inzichten en gevolgen van strategische keuzes op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dit is krachtige eenheid om tot de kern van het probleem te komen, concrete weloverwogen stappen en/of investeringen te nemen om veranderingen of verbeteringen door te voeren en tevens ingeslagen veranderingen te monitoren.

Naast deze werkzaamheden is hij kick-boks trainer. Hij traint en coacht kinderen en volwassenen naast de techniek, op positief zelfbeeld, weerbaarheid en lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
Baken 5 ondersteunt bedrijven al ruim 20 jaar op een persoonlijke en betrokken manier bij het opzetten en borgen van een volledige en duurzame verzuimbeheersing. In de praktijk ziet Baken 5 dat bedrijven worstelen met een aantal vragen, t.w., hoe kunnen we (preventief) beleid op het gebied van gezondheid en vitaliteit structureel vorm geven in onze organisatie? Waar starten we en wat levert het ons op? Het inzicht op deze vragen wordt gegeven vanuit de tool CapaFiteit. Door het gebruik van deze tool krijgen bedrijven, het gewenste inzicht in de capaciteit van de organisatie en de mensen, het financiële inzicht in de (toekomstige) verzuimkosten en besparingsmogelijkheden, inzicht in de fitheid van het management en de medewerkers en inzicht in de processen en beleidsvoering binnen het bedrijf.

Wat kun jij leren van dit programma onderdeel?
In deze masterclass neemt Marcel je mee in de praktische en financiële kant van gezondheid en vitaliteit. Je krijgt inzicht in een uniek meetinstrument, en je krijgt de kans deze zelf concreet te ervaren zodat je direct inzicht hebt hoe dit voor een bedrijf uitwerkt én je krijgt concrete praktijk tips van Marcel hoe je in de eigen organisatie kan stimuleren en dit optimaal kan gebruiken.

Bekijk andere programma onderdelen

Sustainable Work

Wie zijn Maureen Berkhout en Sanne Welzen? Maureen Berkhout is expert op het gebied van Sustainable Work, Wellbeing en Employee Experience. Vanuit haar drijfveren en ervaring

Lees verder

Je bent al genoeg.

Wie is Thijs Launspach? Thijs Launspach is psycholoog, bestsellerauteur en (TEDx-)spreker. Hij heeft verschillende boeken geschreven over stressmanagement (Werk kan ook uit, 2020) burn-out (Fokking

Lees verder