Parallelsessie #3: Neurodiversiteit

Hoe benut je de verschillende breinen in je organisatie en maak je HR processen neuro-inclusief.

Saskia Schepers - ABN AMRO

Wie is Saskia Schepers
Saskia is een creatief brein, verantwoordelijk voor sustainable performance en wellbeing binnen de ABN AMRO bank. Daarnaast is zij product owner voor de learning week die drie maal per jaar binnen ABN AMRO wordt georganiseerd. Het is het doel van Saskia om juist daar taboedoorbrekend onderwerpen op de kaart te zetten. Zo ook het thema Neurodiversiteit waar zij eind 2021 programmamanager van is geworden.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel?
De Corona pandemie heeft de noodzaak van aandacht voor mentaal welzijn vergroot. Doordat iedere medewerker mentaal werd uitgedaagd, is mentaal welzijn bespreekbaarder geworden. Een mooi voorbeeld bleek het hybride werken, dat op verschillende mensen een totaal verschillende uitwerking bleek te hebben en om onderlinge afstemming vraagt. ABN AMRO is koploper op het gebied van Diversiteit & Inclusie en wil alle talent in de organisatie ruimte geven. Daarnaast heeft ook ABN AMRO last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is dus essentieel dat je goed voor de mensen in je organisatie zorgt zodat zij bij je willen (blijven) werken en verborgen talent herkent in werkzoekenden.

Vanuit deze overtuiging is Saskia gestart met de nieuwe D&I focusgroep Neurodiversiteit om de rijkdom aan variëteit en talenten die neurodiversiteit biedt te onderstrepen.
Neurodiversiteit is de natuurlijke diversiteit in brein, geest en de wijze waarop we ‘bedraad’ zijn. Het zorgt voor een variatie in denken, waarnemen, verwerken van informatie, talenten en de manier van werken waardoor je tot je recht komt. Zo’n 20% van de mensen is ‘neurodivergent’ ofwel anders ‘bedraad’ dan de meesten. Zij blinken uit in kwaliteiten als creativiteit, innovatie, hyperfocus, patroonherkenning en datagedreven werken en denken. Zij hebben vaak ook kenmerken van hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid of labels als AD(H)D, Autisme, Dyslexie, etc. Organisaties, processen en de manier van werken zijn echter gericht op de ‘neurotypische’ meerderheid. Wetend dat conformeren, maskeren of aanpassen schadelijk is voor neurodivergent talent is Saskia aan de slag gegaan om de flexibiliteit en neuro-inclusiviteit binnen de bank te faciliteren. Allemaal vanuit de overtuiging dat jezelf kunnen zijn de belangrijkste voorwaarde is voor succes en openheid tot openheid leidt.

Wat kun jij leren van dit programma onderdeel?
In dit programma leer je hoe je als organisatie om zou kunnen gaan met neurodiversiteit. Wetende dat deze doelgroep vaak kwetsbaarder is voor uitval of conflictsituaties door hun ‘anders’ zijn. Hoe benut je deze verschillende breinen (en hun kwaliteiten) nu goed in je organisatie en maak je al je HR processen neuro-inclusief zodat iedere medewerker de ruimte ervaart om te kunnen werken en functioneren op een manier die past.

Bekijk andere programma onderdelen