Parallelsessie #4: Effectief vitaliteitsbeleid bij de Koninklijke Landmacht

Innovatief HR binnen een klassieke organisatie.

Wie is Kees de Rijke?
Brigadegeneraal Kees de Rijke is HR Directeur bij de Koninklijke Landmacht en daarmee verantwoordelijke voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen het Commando Landstrijdkrachten.

In zijn carrière heeft Kees diverse operationele commandanten functies vervuld en is hij naar zowel Bosnië als Afghanistan uitgezonden geweest. In 1997 voltooide Kees de Hogere Militaire Vorming en in de opvolgende periode ook zijn postdoctorale studie Information Management aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn bevordering tot luitenant-kolonel werd hij universitair docent Bedrijfskunde en Strategie aan de Koninklijke Militaire Academie.

In 2009 maakte Kees pas echt kennis met het personele functiegebied. Sindsdien heeft hij diverse personeelsrollen vervuld voor zowel de Landmacht als Defensiebreed. Als kroon op zijn loopbaan is hij begin 2022 uitgeroepen tot dé HR-manager van het jaar. Kees sleepte zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs binnen.

Wat is er bijzonder aan dit programma onderdeel? 
Defensie gaat veranderen. Als we naar het verleden, heden en de toekomst kijken zien we onzekere ontwikkelingen in (onder anderen) de internationale veiligheidssituatie. Kijk alleen al naar de oorlog in Oekraïne. De Defensie Visie van 2035 heeft geconcludeerd dat Defensie met de huidige inrichting en staat van de organisatie onvoldoende en niet op de juiste manier is toegerust voor veranderende dreigingen. Een visie op de krijgsmacht van de toekomst is echter niet compleet zonder een visie op de menskracht.

Door tekorten aan menskracht heeft Defensie een urgent probleem om structureel te kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is. Het tekort aan personeel heeft namelijk direct invloed op de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Niet in de laatste plaats vraagt de onderbezetting ook veel van het zittend personeel. Zo heeft de Landmacht alleen al meer dan 3000 vacatures. Kees de Rijke staat als HR directeur daarmee voor een grote opgave.

Wat kun jij leren van dit programma onderdeel? 

In dit programma onderdeel zal Kees de Rijke jullie meenemen in de HR transitie die Defensie nu en in de toekomst doormaakt. Goed werkgeverschap een het zijn van een aantrekkelijke werkgever ziet hij daarbij als zijn belangrijkste missie. Zijn vernieuwende kijk en handelen binnen het personeelsgebied van een toch wel klassieke organisatie werkt aanstekelijk en inspirerend.

Bekijk andere programma onderdelen

Je bent al genoeg.

Wie is Thijs Launspach? Thijs Launspach is psycholoog, bestsellerauteur en (TEDx-)spreker. Hij heeft verschillende boeken geschreven over stressmanagement (Werk kan ook uit, 2020) burn-out (Fokking

Lees verder