Eva Knies

Over

Prof. dr. Eva Knies is als hoogleraar Strategisch Human Resource Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Centrale thema’s in haar onderzoek zijn: strategisch Human Resource Management (SHRM), public service performance, HRM in de publieke sector (in het bijzonder onderwijs en zorg), de rol van leidinggevenden in de uitvoering van HR-beleid (peoplemanagement) en duurzame inzetbaarheid.

Eva’s missie is om sociaalmaatschappelijk relevant onderzoek te doen dat bijdraagt aan een hoge kwaliteit van dienstverlening in de publieke sectoren en om evidence-based management in organisaties te bevorderen.

Deel

Programma onderdeel

Hoe het HR veld drastisch is veranderd en hoe je zorgt dat je niet achter loopt
Eva Knies

Hoogleraar Strategisch Human Resource Management

Koop een ticket