Marcel Tol - Baken5

Marcel Tol

Over

Marcel Tol is directeur van Baken 5 Risicobeheersers B.V. in Purmerend. Hij is bedrijfskundige, waarbij hij bedrijven begeleid/ondersteunt/adviseert in strategische en beleidsmatige verandertrajecten. Tevens is hij risicomanager is op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Daarvoor was hij consultant binnen het domein van Sociale Zekerheid. In deze rol gaf hij o.a. financiële (actuariële) inzichten, analyses en ondersteuning aan bedrijven, op grond waarvan strategische keuzes gemaakt werden om verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s zelf te dragen of te financieren.

Marcel combineert in zijn werk de doorgronding van de organisatie, de nodige veranderingen van processen/structuur/communicatie, de praktische uitvoering, alsmede de financiële inzichten en gevolgen van strategische keuzes op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dit is krachtige eenheid om tot de kern van het probleem te komen, concrete weloverwogen stappen en/of investeringen te nemen om veranderingen of verbeteringen door te voeren en tevens ingeslagen veranderingen te monitoren.

Naast deze werkzaamheden is hij kick-boks trainer. Hij traint en coacht kinderen en volwassenen naast de techniek, op positief zelfbeeld, weerbaarheid en lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Deel

Programma onderdeel

De weg naar een concreet en structureel vitaliteitsbeleid.
Marcel Tol - Baken5

Beleid expert vitaliteit