Prof. Dr. Annet de Lange

Hoogleraar Duurzame Inzetbaarheid & Research Consultant

Open Universiteit & Berenschot

Wist je dat?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? 

Wie is Annet de Lange?
Prof. dr. Annet de Lange (1977; cum laude PHD 2005) werkt als hoogleraar en adviseur aan onderwerpen als arbeidsmarktontwikkelingen, toekomst van werk, duurzame inzetbaarheid, HR-gerelateerde onderwerpen.

Ze is er trots op senior managing consultant te zijn bij Berenschot en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit in Heerlen. Bovendien is ze gastprofessor aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen, en de NTNU, faculteit psychologie, Trondheim (Noorwegen) en aan de afdeling Psychologie van de universiteit van Coruna in Spanje.

Ze helpt graag mensen als NIP-psycholoog, geeft webinars, key-notes over haar wetenschappelijk werk of geeft advies aan bedrijven en individuen over duurzame inzetbaarheid of human resource gerelateerde onderwerpen.

Publicaties van Annet

Een leven lang inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Future of Work

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in meer of mindere mate moeten reorganiseren om deze uitdagingen aan te kunnen en optimaal in vorm te blijven.

Fit for the future

Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers op het thema ‘Vitaliteit en Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van organisaties en werkenden richting toekomstbestendig werk. De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen binnen verschillende sectoren.

Fotogalerij

Bekijk andere sprekers